Goda exempel

Hur kan ett leaderprojekt se ut? På många olika sätt! Här kan ni läsa om några av alla de fantastiska leaderprojekt som genomförts i Leader Mälardalens område under programperioden 2014-2022.
Gamla stans kreativas utvecklings- och samverkansprojekt

Företagsutveckling med lokal samverkan i fokus

Gamla stans kreativa är en butik och verkstad i Köping, som vände sig till Leader när de skulle rusta upp sin nya lokal. Med hjälp av ett projektstöd till företag kunde de anlita hantverkare och köpa in material för att skapa en vacker butikslokal, som dessutom innefattade en mötesplats för lokala företag och föreningar.
SkultunaAndan

Nya former av samverkan för att stärka ungas framtidstro

Brukar du hälsa på förbipasserande medmänniskor på byn? Det var en vana som kampanjen Hej Skultuna ville uppmuntra, i syfte att öka tryggheten mellan bygdens unga och vuxna. Kampanjen gjordes inom leaderprojektet SkultunaAndan, vars syfte är att stärka framtidstron bland ungdomar i Skultuna.

Lungers hamn

En utbyggd hamn för både lokalbor och besökare

Med hjälp av många ideella timmar och ett stort lokalt engagemang byggde Lungers hamns båtklubb ut sin gästhamn. Med ett projektstöd från Leader kunde de möjliggöra för fler båtplatser till nyinflyttade och bättre faciliteter för besökande från både sjö och land. Det bidrog i sin tur med mer besökare till bygden och det lokala näringslivet.

Odla ihop Öråker

Folkbildning och permakultur för en hållbarare framtid

Med bakgrund i den rådande klimatkrisen ville projeket Odla ihop Öråker visa på hur vi kan producera mat på ett mer hållbart sätt. Med permakulturella principer byggde de upp en matpark och skogsträdgård tillsammans med allmänheten. Med händerna i jorden bidrog de inte bara till att stärka den biologiska mångfalden på gården, utan även till att sprida kunskap.