Om oss

Leader Mälardalen är en ideell förening som arbetar med lokal utveckling genom leadermetoden, inom Leader Mälardalens geografiska område.

Leader Mälardalen

Leader Mälardalen är en förening som ger stöd till projekt som syftar till utveckling i vårt område. Stöden finansieras av EU, svenska staten och kommunerna i området. Därav kallar vi det stöd och inte bidrag. För verksamhetsperioden 2023-2027 har Leader Mälardalen en budget på 44 miljoner kronor att investera i utvecklingen av området.

Geografi

Leader Mälardalens område består av

  • Södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun
  • Arboga kommun
  • Kungsörs kommun
  • Köpings kommun
  • Hallstahammars kommun
  • Västerås kommun utanför kommunhuvudorten
  • Enköpings kommun utanför kommunhuvudorten
  • Håbo kommun
  • Upplands-Bro kommun

De största tätorterna Västerås och Enköping tillhör alltså inte Leader Mälardalens område. Se karta nedan.

Leader Mälardalens område kännetecknas av en väl utbyggd infrastruktur, liknande natur och en likartad näringslivs- och befolkningsstruktur. Området är tätbefolkat, inte minst på landsbygderna och har ett starkt och mångfacetterat föreningsliv.

Leader i Sverige och Europa

Totalt finns 40 leaderområden i Sverige och runt 3000 i hela Europa. De flesta leaderområdena är medlemmar i Lokal Utveckling Sverige som är den nationella leaderföreningen. Genom Lokal Utveckling Sverige är de svenska leaderområdena även medlemmar i ELARD, den europeiska leaderföreningen.

Styrelsen

Leader Mälardalen styrelse består av en representant från vardera ideella sektorn (föreningslivet), privata sektorn (företagen) och offentliga sektorn ur varje kommun i området, totalt 27 personer.

Under Kontakta oss kan du se vilka som sitter i styrelsen och nedan hittar du även föreningens stadgar.

Styrelsen arbetar för att nå målen i Leader Mälardalens strategi och har möten ca 6-7 gånger per år. Vid fyra av dessa möten fattas beslut om projektansökningar. Leader Mälardalens styrelse beslutar om vilka projektidéer som ska prioriteras och Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

Leaderkontoret

Föreningens personal har till uppgift att stötta och coacha personer och organisationer som vill utveckla Leader Mälardalens område. Du hittar deras kontaktuppgifter under Kontakta oss, välkommen att höra av dig!

Karta över Leader Mälardalens område

Leader – vad är det?

Leader är först och främst en unik metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på sju principer som du kan läsa mer om under knappen nedan.

Leader är även en ekonomisk stödform som stöttar olika typer av lokala samarbetsprojekt. Det är egentligen inte ett vanligt bidrag utan ett stöd som kräver eget engagemang från de som söker pengar och framför allt att projekten genomförs med leadermetoden.

Leader är också en ideell förening. Det finns 40 leaderföreningar i Sverige som är aktiva i egna leaderområden under perioden 2023-2027. Samtliga styrs av lokalt förankrade styrelser med representanter från ideell, privat och offentlig sektor.