Genomföra

Nu är det äntligen dags att sätta igång med ert projekt! Här kan ni läsa om vad ni behöver tänka på under projektets gång.

Nu kör vi!

Grattis till att ni har fått ert projekt beviljat! Nu har alla i projektet en utvecklande och rolig tid framför sig. Leaderkontoret finns med och kan svara på projektets frågor under hela projekttiden.

Projektskola

Har ni blivit beviljade projekt kommer ni att få en inbjudan till att delta i en projektskola med leaderkontoret. Projektskolan tar bland annat upp information om förskott på stödet, hur ni redovisar de ideella insatserna i projektet, när och hur EU-loggan ska användas och hur projektet ska slutredovisas. 

Förskott och delutbetalning

Alla leaderstöd betalas ut i efterhand mot redovisning av betalda kostnader. Dock finns det en möjlighet att söka ett förskott hos Jordbruksverket för alla privata och ideella projektägare. Förskottet går att söka när det officiella beslutet kommit från Jordbruksverket. Förskottet kan användas till att betala de första upparbetade kostnaderna och därefter kan projektet söka om delutbetalning.

Delutbetalning är bra att ansöka om för att projektet ska få in likvida medel som kan användas till kommande kostnader. Delutbetalningarna har en väntetid på fyra till sex månader hos Jordbruksverket.

Ideell tid

Den ideella tiden är viktig i ett leaderprojekt. Tiden värderas som en medfinansiering från projektdeltagarna. Varje timme värderas till 220 kr för alla över 16 år. Den ideella tiden som läggs i projektet ska antecknas och sammanställas, till exempel i en excelfil. Det är ni som projektägare som är ansvariga för att förvara och tillhandahålla underlagen för de ideella timmarna om en revisor vill titta på dessa senare. Vid redovisning ska ni skicka in sammanställningen till leaderkontoret.

EU-loggan

Vid annonsering och information om aktiviteter i projektet är det viktigt att det syns att det är ett leaderprojekt och finansierat av EU. Om ni har en hemsida ska det även framgå där att ni driver ett leaderprojekt. På Jordbruksverkets hemsida går det att läsa mer om vilka logotyper som krävs för olika informationsalternativ.

Ni ska använda er av logotypen som heter EU-logotyp (Medfinansieras av Europeiska unionen). Den syns även längst ned på denna sida.

Ett par fötter på en sparkcykel i en skateramp.

Foto: Håbo kommun

Redovisa och avsluta

När ni har genomfört era aktiviteter är det dags för redovisning och avslutning av projektet.