Genomföra

Nu är det äntligen dags att sätta igång med ert projekt! Här kan ni läsa om vad ni behöver tänka på under projektets gång.

Nu kör vi!

Grattis till att ni har fått ert projektstöd beviljat! Nu har alla i projektet en utvecklande och rolig tid framför sig. Leaderkontoret finns med och kan svara på projektets frågor under hela projekttiden.

Projektskola

Har ni blivit beviljade projekt kommer ni att få en inbjudan till att delta i en projektskola med leaderkontoret. Projektskolan tar bland annat upp information om förskott på stödet, hur ni redovisar de ideella insatserna i projektet, när och hur EU-loggan ska användas och hur projektet ska slutredovisas. 

Förskott och delutbetalning

Alla leaderstöd betalas ut i efterhand mot redovisning av betalda kostnader. Dock finns det en möjlighet att söka ett förskott hos Jordbruksverket för alla privata och ideella projektägare. Förskottet går att söka när det officiella beslutet kommit från Jordbruksverket. Förskottet kan användas till att betala de första upparbetade kostnaderna och därefter kan projektet söka om delutbetalning.

Delutbetalning är bra att ansöka om för att projektet ska få in likvida medel som kan användas till kommande kostnader. Delutbetalningarna har en väntetid på fyra till sex månader hos Jordbruksverket.

Ideell tid

Den ideella tiden är viktig i ett leaderprojekt. Tiden värderas som en medfinansiering från projektdeltagarna. Varje timme värderas till 340 kr för alla över 16 år. Den ideella tiden som läggs i projektet ska antecknas och sammanställas, till exempel i en excelfil. Det är ni som projektägare som är ansvariga för att förvara och tillhandahålla underlagen för de ideella timmarna om en revisor vill titta på dessa senare. Vid redovisning ska ni skicka in sammanställningen till leaderkontoret.

EU-loggan

Vid annonsering och information om aktiviteter i projektet är det viktigt att det syns att det är ett leaderprojekt och finansierat av EU. Om ni har en hemsida ska det även framgå där att ni driver ett leaderprojekt. På Jordbruksverkets hemsida går det att läsa mer om vilka logotyper som krävs för olika informationsalternativ.

Ni ska använda er av logotypen som heter EU-logotyp (Medfinansieras av Europeiska unionen). Den syns även längst ned på denna sida.

Om det inte går som planerat

Det går inte alltid som planerat. Kanske inser ni att ni inte kommer uppnå era utsatta mål, att ni behöver göra något annorlunda för att nå dit eller att ni inte kommer hinna klart i tid. Det är okej, det händer. Det viktiga är att ni hör av er till oss, så vi kan bedöma om ni behöver ansöka om en ändring av projektet i Jordbruksverkets system. Det är viktigt för att ni ska få ut alla pengar ni har blivit beviljade. Så stöter ni på hinder och funderar på om ni behöver göra en ändring – hör av er till oss!

Ett par fötter på en sparkcykel i en skateramp.

Foto: Håbo kommun

Redovisa och avsluta

När ni har genomfört era aktiviteter är det dags för redovisning och avslutning av projektet.