Skultunaandan

SkultunaAndan är ett projekt i Västerås kommun som ska stärka framtidstron bland ungdomar i Skultuna. Då projektet är en ny form av samskapande mellan kommun och civilsamhället och därmed utanför kommunens budget vände de sig till Leader för att söka finansiering för projektet.

Om projektet

SkultunaAndan ägs och drivs av Västerås Stad och är ett gediget samarbete mellan kommunen, det kommunala bostadsbolaget Mimer, föreningslivet och de lokala ungdomarna.

Det hela började med en undersökning om ungdomars liv och hälsa i Skultuna, som visade att ungdomar i Skultuna hade en förödande låg framtidstro. Skultuna kommundelsnämd bestämde sig därför för att ta fram en strategi för hur man skulle kunna stärka ungdomarnas framtidstro. Hösten 2020 inleddes därför ett arbete för att undersöka alla tänkbara faktorer som hade en inverkan på de lokala ungdomarnas liv och hälsa. Tidigt 2021 skapades därefter ett föreningsråd i Skultuna, som en brygga mellan kommunen och föreningslivet.

Den tidiga förundersökningen visade att ungdomar i Skultuna upplevde en misstro och misstänksamhet från traktens äldre, vilket i sin tur gav ungdomarna en känsla av att vara en belastning snarare än en resurs. Detta var något som föreningsrådet ville ändra på, eftersom ungdomar är hela Skultunas framtid! De ville att fler unga ska möta trygga vuxna ute i lokalsamhället och förmedla känslan av ett gemensamt ansvar för barnen i Skultuna. Där och då föddes idén om en ”Skultunaanda”, som kom att bli namnet på leaderprojektet.

Målet i projektet är att ta fram ett dokument som visar vägen för hur man ska arbeta för och med sina ungdomar i framtiden, för att stärka deras framtidstro på lång sikt. Eftersom projektet består i att ta fram ett arbetssätt så visste man inte säkert vid ansökan exakt vilka aktiviteter man skulle genomföra. Det man visste var att aktiviteter i form av bland annat workshops kommer att genomföras och att de kommer att vara öppna för alla intresserade.

Hittills har projektet genomfört en aktivitet: Kampanjen Hej Skultuna. Den gick ut på att få fler i Skultuna att hälsa på varandra. Tanken var att något så litet som att säga hej till förbipasserande på byn skulle kunna vara ett första steg för att stärka trygghet och sammanhållning i Skultuna. Att hälsa på varandra gör att man känner sig sedd och bekräftad av en medmänniska, och något som kan öppna dörrar för vidare samtal. Den unika kampanjen väckte nationellt intresse och blev uppmärksammat i ett inslag på SVTs program ”Efter fem” som du hittar längre ner på sidan.

Ett gott exempel

Skultunanadan är idag ett pågående leaderprojekt som ska löpa 2023 ut. Det är ett bra exempel på att Leader handlar mer om hur man gör någonting än vad man faktiskt gör. Att projektet bygger på ett brett och lokalt samarbete mellan flera sektorer, har ett icke-diskriminerande och inkluderande arbetssätt, är nytänkande och strävar mot en ökad social hållbarhet på sikt vägde upp för att genomförandet inte var kristallklart vid ansökan. Vi ser fram emot att se vad mer som kommer ske i detta spännande projekt under 2023!