gamla stans kreativas utvecklings- och samverkansprojekt

Gamla stans kreativa är en butik och verkstad i Köping, som vände sig till Leader när de skulle rusta upp sin nya lokal. De sökte ett projektstöd till företag för att kunna finansiera anlitandet av hantverkare och elektriker samt inköp av material som skulle hjälpa butiken att hålla jämna steg med marknaden.

Om projektet

Stödet från Leader har hjälpt oss komma igång och etablera oss i vår nya lokal i Köping. Utan stödet hade vi inte kunnat komma igång lika snabbt med varken etableringen eller vårt samverkansprojekt. Vi började i en lokal som var tom på själ och charm. Nu har vi satt Gamla stans kreativas prägel på lokalen och det är kul att visa att man faktiskt kan renovera och bygga miljömässigt hållbart! – Linnea, Gamla stans kreativa

Gamla stans kreativa är en butik och verkstad i Köping, som med ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk tillverkar bland annat personliga smycken och läderprodukter, som de säljer både i sin butik, webshop och hos återförsäljare.

Projektet kom till av två anledningar: Dels att butiken behövde utveckla den nya lokalen, dels för att skapa en kreativ mötesplats där lokala företag, föreningsliv och invånare kunde mötas och växa tillsammans. Det var något som de upplevde saknades i Köping, och såg därför en möjlighet att både expandera sin verksamhet och bidra till lokalsamhället.

I den nya lokalen var tanken att en del av den skulle bli en mötesplats för företagare, föreningar och privatpersoner, där de skulle kunna anordna workshops, föreläsningar och inspirationsträffar. Utöver det planerades det också för att ett av butikens rum skulle rustas upp för att kunna hyras ut långsiktigt till andra lokala företagare. Projektet beviljades av styrelsen på ett beslutsmöte tidigt 2022 och avslutades i december samma år.

Etableringen av den nya butiken har lett till ett ökat intresse från lokalsamhället. Butiken har nu en etablerad mötesplats där de har kommit igång med evenemang, så väl som gästats av lokala företagare och UF-företag som visat upp sin verksamhet där. Utöver de initiala planerna har butiken även gjort en satsning på second hand-kläder. Kunder kan lämna in sina gamla kläder för återförsäljning och får ta del av försäljningen i form av ett presentkort i butiken, något som ägarna kallar en ”win win för miljön, våra kunder, oss och planeten!” – och som vi på Leader kallar mervärden!

Samtliga foton: Gamla stans kreativa

Projekt

”Utan stödet hade vi inte kunnat komma igång lika snabbt med varken etableringen eller vårt samverkansprojekt”

Om projektet
Projektperiod
2022
Projektägare
Gamla stans kreativa
Projektledare
Linnea Holst
linnea@gamlastanskreativa.se

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leadermalardalen.se

Om finansiering
Beviljat leaderstöd
154 603 kronor

Egen finansiering
66 259 kronor

Total finansiering
220 862 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna i Leader Mälardalens område.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden