odla ihop öråker

Med bakgrund i den stegrande klimatkrisen ville Öråkers gård i Upplands-Bro kommun skapa en plats för biologisk mångfald och kunskapsspridning genom en småskalig, hållbar matproduktion. Tillsammans med en grupp kunniga människor, bland annat från föreningen Odla ihop, vände de sig till Leader för att söka stöd för att förverkliga sin folkbildande vision.

Om projektet

Genom projektet har jag fått många nya erfarenheter, insikter och kontakter. Samarbetet med Karin, Ebba, och alla de människor som knutits till projektet genom dem, har visat mig nya vägar möjliga att gå och större förståelse för människors olika förutsättningar. Jag har många gånger förvånats över hur mycket som har gjorts på platsen och allt som är möjligt vid goda samarbeten. Jag har på platsen upplevt en vilja och en strävan att förändra och finna nya sätt framåt. – Johanna, initiativtagare

Idén bakom projektet Odla ihop Öråker kom sig av att markägaren ville odla mer grönsaker på gården, på ett giftfritt sätt enligt permakulturens principer. Förhoppningen var att det skulle locka fler människor till gården och göra den mer levande. En kompetent och driven grupp personer från Öråkers gård, föreningen Odla ihop, företaget Bioinspira, Ladans kulturförening samt ett par kunniga odlare gick samman för att förverkliga projektet.

Syftet med projektet var att bygga upp en matpark och en skogsträdgård, dels för att kunna odla grönsaker på ett småskaligt sätt enligt permakulturella principer, dels för att kunna sprida kunskapen om permakultur och hållbar odling till allmänheten. Det gjordes genom att projektet regelbundet bjöd in till öppna arbetsdagar, där vem som helst kunde komma och delta och lära sig om trädgårdsarbetet. Totalt 70 personer från olika åldrar och bakgrunder, som kanske aldrig skulle ha mött varandra annars, deltog i projektet. Dessutom har projektet väckt intresse i universitetsvärlden och delat med sig av sina kunskaper till ett flertal studier.

Projektet och odlarna lever vidare idag genom fyra odlingsgrupper som odlar runt Ladan. De har fortsatt med öppna arbetsdagar, kurser och andra aktiviteter som håller kunskapsspridandet och odlingarna levande. Odla ihop Öråker är en verksamhet som kommer fortsätta bidra med en miljönytta. Precis som citatet ovan vittnar om finns det en otrolig kraft i när människor går samman och samarbetar. Att odlingarna fortsätter växa och kunskaperna fortsätter spridas är också typiska exempel på långsiktiga effekter för den sociala och miljömässiga hållbarheten i området – precis det som Leader handlar om!

Samtliga foton: Privat

Projekt

”Jag har många gånger förvånats över hur mycket som har gjorts på platsen och allt som är möjligt vid goda samarbeten”

Om projektet

Projektperiod
2019-2021

Projektägare
Horn AB

Projektledare
Karin Saler
0739 06 52 44
karin.saler@odlaihop.se

Ebba Horn
0704 92 87 04
ebba@orokersgard.se

Jenny Salmson
0702 91 61 26
jenny.salmson@odlaihop.se 

Sociala medier
Instagram @odlaihoporoker

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss på info@leadermalardalen.se

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
822 889 kronor

Medfinansiering från Leader mälardalen
405 303 kronor

Total finansiering
1 228 192 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och kommunerna i Leader Mälardalens område.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden