Avsluta

Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.

– Winston Churchill

Nu är det dags att redovisa

Ni har nu genomfört aktiviteterna i ert projekt och förhoppningsvis uppnått målen. Bra jobbat! Vi brukar se det som att avslutningen av projektet i själva verket är början på fortsättningen. Att avsluta och redovisa projektet är också en tid för reflektion, utvärdering och vidareutveckling av det ni åstadkommit. Förhoppningsvis kommer resultatet bestå länge och bidra till långsiktiga effekter!

Delutbetalning

Ni har möjlighet att ansöka om delutbetalningar under tiden som projektet är i gång, när ni fått beslut från Jordbruksverket. Det görs på Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. Vi rekommenderar er att ansöka om delutbetalning så fort ni betalat en del kostnader i projektet. Eftersom det är väntetid mellan att ni ansöker om utbetalning och att ni får ut pengarna kan det vara bra för er likviditet att ansöka om utbetalningar några gånger under projektets gång. Då kommer pengar in regelbundet, så att det finns utrymme att betala fler kostnader.

Vid ansökan om delutbetalning ska ni skicka in kvitton och betalbevis för alla kostnader som redovisas. Leaderkontoret vet mer om vad som behövs till redovisningen och tittar gärna på er delredovisning innan ni skickar in den. Under projektskolan får ni också mer information om detta. 

Slutredovisning

När alla aktiviteter är genomförda och har betalats är det dags för slutredovisning av projektet. I Jordbruksverkets ansökningssystem ska ni svara på ett antal frågor om vad ni gjort och vad resultatet blev. Ni ska då koppla tillbaka till det ni skrev i er projektansökan.

Slutredovisningen ska även innehålla kvitton och betalbevis på de kostnader som ännu inte har redovisats. Leaderkontoret vill se er slutredovisning innan ni skickar in den, så att vi kan hjälpa er se till att allt ser bra ut. Vi kan även titta på de ekonomiska underlagen. 

Vad händer efter projektet?

En viktig del i avslutandet av projektet är att reflektera över hur resultatet ska förvaltas och bli långsiktigt hållbart. Kanske behöver ni vidareutveckla de långsiktiga planerna i ansökan eller justera dem om projekts resultat inte blev som förväntat.

Vi rekommenderar att ni gör en utvärdering av projektet och dess aktiviteter. Nådde ni era mål? Hjälpte aktiviteterna er att komma närmare projektets syfte? Vad behöver ni göra nu för att komma närmare de långsiktiga målen? Det är bra att skriva ner så att projektgruppen har ett underlag att arbeta vidare med. Det är också värdefullt att projektets resultat och utvärdering finns dokumenterade om nya personer tillkommer i den fortsatta förvaltningen.