våra stöd

Leader Mälardalen har olika typer av stöd. Stöd till leaderprojekt, projektstöd till företag, samt olika typer av mindre stöd. Skillnaden mellan bidrag och stöd från Leader är främst att vi arbetar med leadermetoden.

Projektstöd

Projektstödet kan ge leaderprojekt upp till 1,3 miljoner kronor i stöd. Det går att få stöd för upp till 100% av projektets faktiska kostnader från Leader Mälardalen.

Ni behöver själva bidra till ert leaderprojekt genom eget engagemang, ofta i form av ideellt arbete eller ideella resurser. Idén behöver vara väl förankrad lokalt, på så vis att ni har med er minst en samarbetspartner i projektets genomförande. Er idé ska därtill vara till nytta för allmänheten och tillgodose ett lokalt behov.

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är en form av företagsstöd. Här kan företag få upp till 70% eller max 200 000 kronor i stöd för insatser som syftar till att utveckla företaget.

Företaget behöver samarbeta med någon annan, som också får nytta av insatsen, till exempel ett annat företag eller en förening. Det är också en fördel om insatsen bidrar till någon form av allmännytta eller allmän lokal utveckling.

Projektstöd till företag söks på samma sätt som ett projektstöd.

Småprojektstöd

Småprojektstöd kan sökas från 1000 -100 000 kronor (beroende på inriktning), för mindre insatser som syftar till någon form av allmännyttig lokal utveckling. Småprojektstöd är snabbare och enklare än projektstöden och finns med flera olika inriktningar, inom våra insatsområden: Attraktiva och smarta bygder, Delaktighet och Entreprenörskap och företagande.

Ni behöver själva bidra till projektet med ideella insatser i form av tid eller material.

Småstöd för företagsutveckling

Småstöd för företagsutveckling är ett slags litet företagsstöd till mikroföretag med mindre än 10 anställda, som vill göra mindre insatser som syftar till att utveckla företaget.

Företaget kan få max 50 000 kronor i stöd och behöver själv stå för 30% av projektets totala kostnad.