våra stöd

Leader Mälardalen har olika typer av stöd. Stöd till leaderprojekt, projektstöd till företag, samt olika typer av mindre stöd. Skillnaden mellan bidrag och stöd från Leader är främst att vi arbetar med leadermetoden.

Leaderprojekt

Till leaderprojekt kan ni få max 1,3 miljoner kronor i stöd. Det går att få stöd för upp till 100% av projektets faktiska kostnader från Leader Mälardalen.

Ni behöver själva bidra till ert leaderprojekt genom eget engagemang, ofta i form av ideellt arbete eller ideella resurser. Ni behöver även ha minst en samarbetspartner i projektet.

Projektstöd till företag

Projektstöd till företag är en form av företagsstöd. Här kan företag få upp till 70% eller max 200 000 kronor i stöd för insatser som syftar till att utveckla företaget.

Företaget behöver samarbeta med någon annan, som också får nytta av insatsen, till exempel ett annat företag eller en förening. Det är också en fördel om insatsen bidrar till någon form av allmännytta eller allmän lokal utveckling.

Projektstöd till företag söks på samma sätt som ett leaderprojekt.

Småprojekt

I Småprojekt kan ni få upp till 50 000 kronor i stöd för mindre insatser som syftar till någon form av allmännyttig lokal utveckling. De är snabbare och enklare än de ”vanliga” Leaderprojekten och finns med flera olika inriktningar, som Lokal utveckling, Hållbar utveckling, Inkludering och integration och Attraktiva och smarta bygder.

Ni behöver själva bidra till projektet med ideella insatser i form av tid eller material.

Småstöd för företagsutveckling

Småstöd för företagsutveckling är ett slags litet företagsstöd till mikroföretag med mindre än 10 anställda, som vill göra mindre insatser som syftar till att utveckla företaget.

Företaget kan få max 35 000 kronor i stöd och behöver själv stå för 30% av projektets totala kostnad.