Lungers hamn

Lungers hamn är belägen på en udde ut i Hjälmaren i Arboga kommun. Där finns båtplatser och en gästhamn som sedan 40 år tillbaka sköts av Lungers hamns båtklubb. Med sitt vackra läge lockar hamnen besökare från både land- och sjövägen, vilket var en av anledningarna till att båtklubben sökte projektstöd från Leader för att rusta upp och bygga ut hamnen.

Om projektet

Lungers hamn har länge varit ett besöksmål både bland lokalbefolkningen och från mer långväga håll. Husbilar från både Sverige och Europa hade börjat komma i en allt frekventare grad under de senaste åren. Efterfrågan på båtplatser hade ökat till följd av återvändare och nyinflyttade till bygden. Båtklubben hade en lång kölista till småbåtshamnen, med en väntetid på flera år.

Med sitt attraktiva läge och väletablerad service i närområdet såg Lungers hamns båtklubb, tillsammans med flera andra föreningar och företag i lokalsamhället, möjligheten till utveckling. Det fanns redan ett engagemang i lokalsamhället, vilket bland annat visade sig i att det ofta kom mer människor än det fanns sysselsättning för på båtklubbens arbetsdagar.

Projektets mål var att anlägga 40 nya båtplatser, en 100 meter lång kaj för yrkestrafik och gästande båtar, en servicebyggnad med dusch och toalett samt möteslokal, 6 ställplatser för husbilar, en ramp för iläggning av båtar, allmänna grillplatser, parkering för båttrailer och en attraktivare badplats. Väl färdigt skulle det öka turismen till bygden, vilket i sin tur skulle gynna det lokala näringslivet. Projektet hade dessutom mer långsiktiga mål om olika aktiviteter för exempelvis nysvenskar, kvinnor och ungdomar. Projektet var väl förankrat i lokalsamhället och skedde i bred samverkan med bland annat lokala föreningar och företag, Arboga kommun och Länsstyrelsen Västmanland.

Efter många ideella timmar från båtklubben så väl som lokalsamhället stod bygget klart sommaren 2021. Alla de ”hårda” målen uppnåddes med råge, med fler småbåtsplatser än beräknat. De ”mjuka” målen om olika sociala aktiviteter hindrades till stor del av Coronapandemin och de restriktioner som följde, men trots det anordnades en lyckad träff för nysvenskar. Utöver detta tillkom även ett oväntat resultat från projektet, nämligen att en grupp unga, lokala entreprenörer startade upp ett sommarcafé. Det var ett framgångsrikt koncept som uppskattats av hamnens gäster.

Lungers hamn var ett stort och framgångsrikt leaderprojekt som stöttades från flera håll under hela processen. Arbetet med att utveckla hamnen fortsatte även under 2022, efter projektets slut, och växte sig större än planerat. Västmanlands Television gjorde ett reportage om projektet sommaren 2022.

Projekt

Lungers hamn