Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Programperiod
Loading

Odling tillsammans för en hållbarare framtid. Odla ihop Öråker byggde upp en matpark och skogsträdgård för att sprida kunskap om hållbar matproduktion.…

Tillsammans med lokala föreningar byggde Lungers hamns båtklubb ut som gästhamn.…

Samverkan över flera sektorer för att stärka framtidstron bland ungdomar i Skultuna.…

Företaget som rustade upp sin nya butikslokal med återbruk och kreativitet och samverkan i fokus.…