Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Programperiod
Loading

Projektet i Köping syftar till att bidra med förbättrad fysisk och psykisk hälsa bland ungdomar genom nattbasket.…

Soldattorpsinventering i Kungsör för att synliggöra en del av Kungsörs historia på ett nytänkande sätt och skapa platsidentitet.…

Allaktivitetshuset i Valskog är en förstudie till att etablera en ny mötesplats som rymmer olika aktiviteter utifrån lokalsamhällets behov.…

Projektet Rockvariation syftar till inkludering och delaktighet genom musik och dans.…

Hållplats Hallsta är projektet som tar vara på en gammal ladugård för att skapa en mångsidig mötesplats och där samverkan är stor.…

Kolsva IF ska ge nytt liv åt Varghedens idrottsplats. Nytt elljusspår, ställplatser, MTB-spår och pumptracks. Därtill ska projektet bidra till den biologiska mångfalden.…

Ett samverkansprojekt för en bättre plats, där natur och aktivitet samspelar. Ett projekt som gör det möjligt att cykla till Bålsta.…

Odling tillsammans för en hållbarare framtid. Odla ihop Öråker byggde upp en matpark och skogsträdgård för att sprida kunskap om hållbar matproduktion.…

Tillsammans med lokala föreningar byggde Lungers hamns båtklubb ut som gästhamn.…

Samverkan över flera sektorer för att stärka framtidstron bland ungdomar i Skultuna.…