Småstöd för företagsutveckling

Har ni ett verksamt företag, som ni vill utveckla kan det här vara stödet för er! Snabba pengar till företagsutveckling för små företag.

Vad ryms och vad krävs?

 

Ni få upp till 50.000 kronor i stöd för olika företagsutvecklande insatser.
Det kan vara exempelvis verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, produktutveckling, certifieringar eller marknadsföring. Det kan även handla om att bli mer hållbar eller mer digital.

Stödet är främst utformat för ”mjukare” insatser, men även t ex inventarier är stödbara, så länge syftet är företagsutveckling.

Stödet kan inte gå till lönekostnader i företaget, men däremot går det bra att söka stöd för att köpa in exempelvis en konsulttjänst. Stödet kan inte heller gå till investeringar över 24.000 kr ex. moms och insatsen får inte vara påbörjad innan ni skickar in ansökan.

För att kunna söka stödet får företaget ha max 10 anställda och vara registrerat inom Leader Mälardalens geografiska område, se karta här.

Det görs även en bedömning av företagets ekonomiska status och behovet av stöd.

Ni kan söka max 50.000 kr i stöd, max 70% av kostnaden för projektet.
Insatsen som ska göras får kosta max 100.000 kr och företaget behöver själva bidra med minst 30% av finansieringen.
Varje företag kan totalt beviljas max. 50.000 kr i stöd. Har företaget tidigare sökt och fått ett mindre stöd går det bra att söka flera gånger, men endast upp till maxtaket för stödet.

Vill ni veta mer eller ansöka? Kontakta oss på Leaderkontoret!

Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Telefon: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

Maja Cardell, projektcoach
Telefon: 070-9240445
E-post: maja@leadermalardalen.se

Evelina Sollander, projektcoach/kommunikatör
Telefon: 072-1731322
E-post:evelina@leadermalardalen.se

Småstöd för företagsutveckling medfinansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakta oss på kontoret om ni vill bolla idéer eller veta mer!