Integritet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Leader Mälardalen. På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar de uppgifter vi samlar in.

Hantering av personuppgifter

Leader Mälardalen behandlar personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att kunna uppfylla åtaganden i enlighet med lagar och förordningar.

I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan göra för att ta bort eller uppdatera uppgifter. Denna policy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på Leader Mälardalen som personuppgiftsansvarig.