Vill ni tillsammans utveckla er ”ta-sig-för-samhet”?

Vi har ett nytt Småprojektstöd att söka! Ett Småstöd för entreprenörskap och företagande, som går snabbt och är enkelt att söka.

Ett nytt Småprojektstöd för entreprenörskap och företagande.
Här ryms insatser för att främja innovationskraft, kreativitet, samt att uppmuntra till nya samarbetsformer mellan företag. Det kan exempelvis innefatta en kompetenshöjande föreläsning eller workshop som gynnar flera företagare.
Sök något av våra Småprojektstöd, de är både snabba och enkla!