Välkommen Evelina!

Den 1 september fick vi en ny medarbetare på kontoret. Evelina Sollander välkommen till oss!

Evelina kommer att jobba med projektcoachning, handläggning, kommunikation och allt annat som vi gör på Leaderkontoret.

Evelina har många års erfarenhet inom marknadsföring och kommunikation och har närmast studerat på Agronomprogrammet med inriktning Landsbygsutveckling, SLU Uppsala.

Vill du komma i kontakt med Evelina når du henne via e-post på evelina@leadermalardalen.se