Varghedens idrottsplats

Kolsva IF vill utveckla Varghedens idrottsplats med nytt elljusspår, tillgänglighetsanpassad entré, ställplatser för husbilar, MTB-spår, ny pumptrack bana och bidra till den biologiska mångfalden. En tillgänglig idrottsplats för alla.

Om projektet

Kolsva IF vill utveckla Varghedens idrottsplats för de som lever och verkar i området, men även besökare. Föreningen har fört dialog med kommun, lokala företagare och andra idrottsföreningar som alla är positiva till projektet och flera är engagerade i projektet. Genom Leadermetoden kommer de att utveckla Varghedens Idrottsplats med nytt elljusspår, MTB-bana, pumtrack bana, tillgänglighetsanpassad entré och ställplatser för besökare.

Kolsva IF bidrar kommer därtill att utveckla nya miljöer som främjar biologisk mångfald. Maskiner som används i projektet drivs i första hand med el och anlitade företag har en lokal anknytning.

Idrottsplatsen drivs av en ideell förening och jobbar hårt för att alla barn- och unga oavsett socioekonomiska förutsättningar och olika bakgrund, ursprung ska få en meningsfull fritid. Projektet inkluderar även särskilda insatser för äldre personer och personer med funktionsvariationer.

På den här sidan kommer ni att kunna följa projektet utveckling!

Projekt

”Vi vill utveckla Varghedens idrottsplats”

Om projektet

Projektperiod
2023-10-29 – 2026-12-31

Projektägare
Projektägare här

Projektledare
Tommy Sand
070-287 32 52
sand.tommy@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Kolsva IF utvecklar Varghedens idrottsplats med flera nya aktiviteter, främjar biologisk mångfald och social hållbarhet genom inkludering och tillgänglighetsanpassning

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 294 722 kronor

Medfinansiering från RF Sisu 
400 000 kronor

Total finansiering
1 908 872 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Köping kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden