Rockvariation

Projektet Rockvariation syftar till inkludering och delaktighet genom musik och dans.

Om projektet

Ekeby BK tillsammans med Eventkonsult Mälardalen AB, Giggity Musik och produktion AB, DansLola och Stina Elg vill erbjuda personer med funktionsnedsättningar en musikalisk upplevelse där de själva är deltagare. Målgruppen kommer att få spela in en skiva, samt anordna en konsert per år där de själva är artisterna. Aktiviteterna kommer att vara en blandning av musik och dans.

Syftet med projektet är att målgruppen ska känna sig delaktiga och självständiga. Delaktighet handlar om att den här gruppen ska aktivt kunna medverka i och vara en del av projektet. Det innebär att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka genomförande av projektet. Delaktighet förutsätter också att tjänster, produkter och miljöer är tillgängliga för målgruppen.

Forskning visar också att delaktighet är nära kopplad till motivation då delaktiga personer klarar av uppgifterna bättre och mår bättre. Lola Svensson (DansLola) är utbildad instruktör i Dans för Hälsa och kommer i projekte driva en forskningsbaserad insats där dans används för att stärka det psykiska välbefinnandet. En aktiv insats som stärker positiva levnadsvanor för målgruppen. Dans/rörelse/upplevelse till musik kan göra stor skillnad med små medel.
Stina Elg skriver musik och jobbar mycket med målgruppen.

Projektet arbetar för att öka den fysiska och psykiska hälsan som idag är en stor utmaning för målgruppen och samhället i stort.

Bakgrunden beskriven av projektsökande som har stor erfarnhet av sin målgrupp: Målgruppen är personer med olika funktionsnedsättningar och är idag en väldigt utsatt grupp i samhället. Många av dem kan inte ens föra sin talan och är helt beroende utav oss runt omkring även när det gäller olika aktiviteter. Det är först när de får möjlighet att göra saker visar det sig att de verkligen mår bra utav det. Som tex. när de är med i Ekeby BK på de olika aktiviteterna samt när de får uppträda själva på scenen med Eventkonsult Mälardalen. Glädjen de visar i de sammanhangen kan man inte misstolka, den är äkta.

Mer om projektet kommer !

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om projektet

Projektperiod
2023-10-29 – 2027-04-30

Projektägare
Ekeby BK

Projektledare
Niko Ljevar
0736551093
ljevarniko@hotmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet Rockvariation syftar till inkludering och delaktighet genom musik och dans.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 299 310 kronor

Total finansiering
1 299 310 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Skultuna kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden