Krägga

För ökad tillgänglighet och förbättrad folkhälsa. I Krägga samverkar tomtägare och boende för att fler ska kunna nyttja denna natursköna plats. De ska röja upp längs strandkanten anlägga en boulebana och ett utegym. Den gamla banvallen ska förvandlas till en gång- och cykelbana för att möjliggöra ett mer hållbart resande för sträckan Krägga och Bålsta.

Om projektet

Krägga Tomtägares ekonomiska förening har blivit prioriterade i Leader Mälardalens beslutsmöte den 29 Oktober 2023. När styrelsen har valt att prioritera ett beslut går ärendet vidare till Jortdbruksverket för slutgiltigt beslut

Stranden i Krägga ska röjas och snyggas till. Det ska anläggas ett utegym och en boulebana. Steg tre är gång- och cykelbanan. Alla ska vara med och hjälpa till.

Projektet vill möjliggöra för alla att ta del av området genom att göra det mer tillgängligt och samtidigt kunna förbättra
folkhälsan. Stranden och strandparken ska erbjuda besökare meningsfull rekreation där tillgång till bad och
träningsmöjligheter finns samlat på ett ställe.
Upprustningen av banvallen syftar till att i förlängningen kunna cykla och gå på ett säkert sätt till och från Bålsta
tätort. 

På den här sidan kommer ni att kunna följa Leaderprojektets utveckling.

Projekt

Förutsättningarna är fantastiska” 

Om projektet

Projektperiod
2023-10-29 – 2025-11-30

Projektägare
Krägga Tomtägares ekonomiska förening

Projektledare
Lars Ericsson
0709560325
info@ktef.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet vill möjliggöra för alla att ta del av området genom att göra det mer tillgängligt och samtidigt kunna förbättra
folkhälsan. Stranden och strandparken ska erbjuda besökare meningsfull rekreation där tillgång till bad och
träningsmöjligheter finns samlat på ett ställe.
Upprustningen av banvallen syftar till att i förlängningen kunna cykla och gå på ett säkert sätt till och från Bålsta
tätort.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 300 000 kronor

Medfinansiering från KTEF
277 208 kronor

Total finansiering
1 577 208 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Håbo kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden