Allaktivitetshuset i Valskog

Om projektet

Småprojektet innefattar en förstudie till ett Allaktititetshus i Valskog. Det saknas samlingslokaler i bygden och projektsökand, Valskogsbygden i utveckling, vill göra en förstudie för att undersöka vad de skulle kunna kosta att bygga och driva ett allaktivitetshus samt hur vi skulle kunna finansiera det.  

Föreningen samarbetar med Kungsörs Församling som är lagfaren ägare till den tilltänkta tomten. En stor del av arbetet sker ideellt. Målet är ett allaktivitetshus där alla ska känna sig välkomna, unga som äldre, människor med funktionsvariationer och människor med olika bakgrund.

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om projektet

Projektägare
Valskogbygden i Utveckling Ek För

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
38 082kronor