Alla olika och det är bra!

Projektägarna Västerås FC vill integrera och stärka undomar och unga vuxna för att de lättare ska komma in i samhället, föreningslivet och arbetslivet.

Om projektet

Projektet är allmännyttigt och verkar för social hållbarhet. Västerås FC vill integrera och stärka ungdomar och unga vuxna i deras framtidstro, men även stärka kunskap och motivation till att utvecklas och komma in i samhället, föreningslivet,  samt arbetslivet.

Initiativtagarna är Sakhi Rahimi och Monir Ahmad som vill fylla det glapp de upplevde när de själva kom till Sverige som tonåringar.

Projektet kommer att innehålla fysisk aktivitet som Futsal för alla oavsett tidigare erfarenheter, samt kunskapsbildning i form av workshops och föreläsningar. Aktiviteterna kommer att äga rum i Tillberga och Skultuna.

Det ideella arbetet i projektet beräknas till 1 832 timmar till ett värde av 622 880 kronor.

Mer om projektet kommer !

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om projektet

Projektperiod
2024-03-05 – 2026-09-30

Projektägare
Västerås FC

Projektledare
Sakhi Rahimi 076-048 21 34
Monir Ahmad 076-086 51 04  

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Ett integrationsprojekt för en bättre integrering, framtidstro och hälsa för ungdomar och unga vuxna.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
 1 033 371 kronor

Total finansiering
1 033 371 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Västerås kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden