I händelse av kris

Leader arbetar för hållbar lokal utveckling, då blir också krisberedskap en naturlig del av vårt arbete.

Vad är Leader Mälardalens roll?

Leader Mälardalen har inlett samarbeten med olika aktörer som arbetar med krisberedskap och kommer att fortsätta det arbetet året ut. Genom samverkan kan vi bättre förståelse för våra lokala behov och förutsättningar.

Hos oss kan ni som har en projektidé för hur ni kan utveckla er bygd till att bli bättre rustad i händelse av kris få hjälp med kunskap, pengar och nätverk.

En projektidé kan exempelvis innebära att stärka er gemenskap kring ett gemensamt syfte eller att identifiera och rusta en befintlig mötesplats. Det kan även handla om att ni vill öka era kunskaper kring krisberedskap genom utbildning, föreläsning eller workshop. Att tillsammans öka er kunskap kring vad ni kan göra tillsammans, som en större grupp människor, men även vad som kan göras och förväntas göras på individnivå i händelse av en kris.

Missa inte våra föreläsningar under våren tillsammans med Civilförsvarsförbundet och Patrick Sellman som är känd från bl. a. podcasten” I väntan på katastrofen”. Håll utkik i våra nyheter och på sociala medier för tid och plats!

Kontakta oss på kontoret om ni vill bolla idéer eller veta mer!