Leaders betydelse uppmärksammas i ny rapport från EU!

Leader är redo att bli den viktigaste metoden för landsbygdsutveckling i hela Europa!

Leaderarbetet erkänns i ny rapport från EU.
Den 27 mars släppte Europeiska kommissionen en rapport om den långsiktiga visionen för EU:s landsbygder.
Rapporten beskriver de framsteg som gjorts hittills och lyfter fram resultat som uppnåtts sedan 2021. Rapporten påminner om Leaders viktiga roll i arbetet med att stärka EU:s landsbygder och för att tillgodose dess behov. Men i rapporten betonas också ett otillräckligt ekonomiskt anslag. Det belopp som avsatts för Leader har inte har ökat jämfört med föregående period, trots att befolkningen på våra landsbygder under samma period har ökat från 61 till 65 procent. Leader förväntas med andra ord att göra mer med mindre medel.
ELARD, paraplyorganisationen för EU:s samtliga leaderområden, arbetar vidare med frågan och menar på att ”Leader är mer än ett finansieringsverktyg”. ”Leader är redo att bli den viktigaste metoden för landsbygdsutveckling i hela Europa”, säger Thibaut Guignard, ordförande för ELARD.

Läs mer i rapporten som finns här:
https://rural-vision.europa.eu/rural-vision/long-term-vision-eus-rural-areas-key-achievements-and-ways-forward_en