småprojekt för attraktivare och smartare bygder

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till att göra er plats till en mer attraktiv plats att bo och besöka, eller har ni några smarta lösningar på era lokala behov? Då kan detta småprojekt vara något för er!

Vad ryms och krävs?

Inom detta småprojekt ryms exempelvis aktiviteter som utvecklar badplatser, mötesplatser, besöksnäring eller ett hållbarare och cirkulärare lokalsamhälle. Det kan även röra sig om att ni vill utveckla och genomföra någon form av lokalt evenemang.

För Småprojekt kan ni söka max 100 000 kronor i stöd för faktiska kostnader i projektet. Det ska vara syftet som avgör storleken på stödet, samt att arbetet genomförs i samverkan, med hjälp av Leadermetoden. Projektet får inte innehålla några investeringar över 30 000 kronor (24 000 kronor exlusive moms) och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Viktigt att tänka på är att ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat, vilket innebär att ni inte kan söka stöd för delar av en aktivitet.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. Ideell tid värderas till 340 kr per timme för personer över 16 år.

Det ska finnas samverkan i projektet, men det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om föreningens egen utveckling) och det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet. Fundera över på vilket sätt som aktiviteten kommer att ge ett bestående resultat.

Leader är en ideell organisation som arbetar för hållbar utveckling. Projektstöd ges till projekt som beaktar och främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Projektet ska göra det möjligt för Leader Mälardalen att dokumentera under projektets gång, samt efter projektets avslut. Leader Mälardalen använder sedan materialet för att sprida goda exempel i sina kanaler. Det kan handla om bilder och rörligt material blandat med intervju.

Projektet ska även föra egen dokumentation som ska spridas i sociala kanaler och eventuell hemsida där Leader Mälardalen omnämns i uttalande, taggning eller i logotyp.

Vill ni veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

En grönskande trädallé.

Foto: Upplands-Bro kommun