småprojekt för attraktivare och smartare bygder

Vill ni genomföra en aktivitet som bidrar till att göra er plats till en mer attraktiv plats att bo och besöka, eller har ni några smarta lösningar på era lokala behov? Då kan detta småprojekt vara något för er!

Vad ryms och krävs?

Inom detta småprojekt ryms exempelvis aktiviteter som utvecklar badplatser, mötesplatser, besöksnäring eller ett hållbarare och cirkulärare lokalsamhälle. Det kan även röra sig om att ni vill utveckla och genomföra någon form av lokalt evenemang.

För Småprojekt kan ni söka max 50 000 kronor i stöd för faktiska kostnader i projektet. Projektet får inte innehålla några investeringar över 30 000 kronor (24 000 kronor exlusive moms) och det får inte vara påbörjat innan ni skickar in ansökan. Viktigt att tänka på är att ett beviljat stöd från Leader ska ge ett färdigt resultat, vilket innebär att ni inte kan söka stöd för delar av en aktivitet.

Ni behöver själva bidra med ideellt arbete motsvarande samma summa som ni söker stöd för. Ideell tid värderas till 220 kr per timme för personer över 16 år.

Det behöver finnas samverkan i aktiviteten, men det finns inget krav på flera juridiska parter. Det räcker att en förening, ett nätverk eller en grupp människor samverkar i projektet.

Det behöver finnas allmännytta i aktiviteten (det kan alltså inte endast handla om föreningens egen utveckling) och det ska också finnas en plan för långsiktighet i projektet. Fundera på vilket sätt som aktiviteten kommer att ge ett bestående resultat.

Vill ni veta mer eller ansöka? Kontakta oss!

En grönskande trädallé.

Foto: Upplands-Bro kommun