Komma igång

Har ni en grym projektidé? Toppen! På denna sida kan ni läsa om hur ni kommer igång med att utveckla er idé vidare mot att bli ett fullfjädrat leaderprojekt. Det första steget? Hör av er till oss.

Vänta inte – hör av er till oss

Att ni har samlats kring en projektidé är ett stort första steg. Det ni behöver härnäst är att se till att projektet är i linje med den lokala strategin och att ni har folk villiga att engagera sig. Det gör ni enkelt genom att gå igenom stegen här nedan, samt att höra av er till oss på kontoret redan nu – vi finns här för att hjälpa er!

1 Projektpitch – en hjälpsam möjlighet

Ni som har en projektidé har möjligheten att i ett tidigt skede pitcha den på ett styrelsemöte. Ni får då kort presentera er idé för styrelsen, som sedan får chansen att ställa frågor och ge er värdefulla inspel. Meningen med detta moment är att ni ska få en chans att utveckla er idé ytterligare och öka chansen att styrelsen beviljar den i ett senare skede. Vi berättar mer om hur det går till när ni hör av er med er idé!

2 Checka av grundvillkoren

Ett tidigt steg är att kontrollera att ert projekt uppfyller eller beaktar alla våra grundvillkor. Det är ett krav för alla ansökningar och något ni enkelt gör genom att checka av listan här nedan. Grundvillkoren är dessutom något som styrelsen har i åtanke vid en projektpitch.

3 Urvalskriterierna

Urvalskriterierna är de som styrelsen tittar på efter grundvillkoren vid bedömning av en ansökan. Det finns sex stycken urvalskriterier som bedöms efter en poängskala. Vi på kontoret har både grundvillkoren och urvalskriterierna med oss i bakhuvudet när ni kontaktar oss med er idé, så oroa er inte – med vår hjälp blir det enkelt!

Uppfyller er idé grundvillkoren?

 

Ryms projektet inom ramen för vår strategi?

Passar projektet inom något av strategins insatsområden?

Genomförandekapacitet

Finns det tillräcklig kompetens, erfarenhet, samt personella och ekonomiska resurser för att kunna genomföra projektet?

Lokal förankring eller underifrånperspektiv

Är projektet lokalt förankrat och finns det ett lokalt stöd för det, eller kommer idén och initiativet från de som genomför projektet?

Samarbete

Ska projektet ske i samarbete mellan minst två aktörer inom den privata, ideella eller offentliga sektorn?

Jämställdhet

Är projektet utformat så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektet och dess genomförande samt ta del av slutresultatet?

Icke-diskriminering

Tar ert projekt hänsyn till öppenhet och icke-diskriminering? Alla människor – oavsett kön, sexuell läggning, religion, ålder, etnicitet eller funktionsvariation – ska ha möjligheten att vara med och påverka projektets utformning och genomförande.

Hållbar utveckling

Tar ert projekt hänsyn till att skydda, bevara eller förbättra miljön? Tar det hänsyn till att minska klimatpåverkan?

Nytänkande

Kommer projektet bidra till att skapa nya och innovativa lösningar på lokala problem?

Långsiktighet

Har ni tänkt igenom vilka långsiktiga effekter ert projekt kommer att få? Hur kommer resultatet leva vidare efter projektets avslut?

En höstgul trädallé med tre ryttare till häst längst bort i horisonten.

Dags för ansökan

Har ni checkat av grundvillkoren och urvalskriterierna och kanske till och med hållit en projektpitch är ni redo att gå vidare till nästa steg. Nu är det dags att påbörja ansökan. Har ni inte redan hört av er till kontoret är det dags att göra det nu!

Tre kvinnor pekandes på en laptopskärm, fotat uppifrån.