Soldattorpsinventering i Kungsör

Om projektet

Projektet ämnar synliggöra den försvinnande kunskapen om Kungsörsbygdens utveckling från 1700-talets början, genom införandet av det Yngre indelningsverket, via skiftesreformer till övergången till allmän värnplikt mm, på ett lätttigängligt sätt.  Projektet kommer att resultera i ett ”Digitalt Museum” med de 90 soldattorpen, de 1000-tals soldater med familjer som befolkade dem.

Om projektet

Projektägare
Västra Mälardalens
Släktforskar-
förening

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
48 370kronor