Mötesplats för ungdomar

Projektet syftar till att förbättra fysisk och psykisk hälsa bland undomar.

Om projektet

Bakgrunden till projektet är lågt organiserad idrottstillhörighet på platsen (22-24 %). Projektet mötesplats för ungdomar har ett hälsoperspektiv, där medverkande ungdomar ökar sin fysiska aktivitet, samtidigt som förutsättningarna för att minska utanförskap ökar. Detta kan på lång sikt kan bidra till en minskad ungdomsbrottslighet på platsen.

Genom att använda idrotten och idrottsföreningars grundvärderingar vill projektet öka ungdomarnas självkänsla och skapa konkreta integrationsbyggande tillfällen. Genom att skapa en positiv sammanhållning bland ungdomar med olika bakgrund och från olika platser ökar förutsättningarna för ett bättre liv.

Projektet har beviljats stöd för en kvalificerad projektledartjänst på 50%. Projektledaren skall planera, arrangera och leda nattbasket för barn i årskurs 4-9 i Köping. Bland deltagarna skall unga ledare utbildas och utvecklas till att leda andra unga. Utbildningar i föreningskunskap och ledarskap genomförs av SISU. Att arrangera innebär också rektyteringsarbete i skolor och andra platser där ungdomar samlas idag. Det innebär fysiska besök samt arbete i sociala mediekanaler, uppvakta lokalmedia för att nå ungdomar och deras föräldrar. Därtill att boka lokaler och genomföra de rutiner som är nödvändiga i lokalen. Projektledaren är ansvarig för genomförandet av aktiviteterna.  Hela projektet drivs av en samarbetsgrupp bestående av representanter från klubbens styrelse, kommunala tjänstemän, SISU och Polisen.

Syftet med projektet är tvåfaldigt, då det erbjuder ett alternativ till att ”planlöst dra på stan” samtidigt som projektet får ungdomar att röra på sig. Minskad eller ingen träning är problematiskt ur ett hälsoperspektiv. Utanförskapet vad gäller idrott är stort i vissa bostadsområden, det är också svårt att få kontakt med föräldrar. Det uppstår ofta störande aktiviteter från barn och ungdomar i dessa områden, även en drogkultur sprids bland unga. En del leder till brottslig verksamhet. Resultatet blir dålig uppväxt som skadar både individer och samhälle.

Mer om projektet kommer !

Här är en underrubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om projektet

Projektperiod
2023-10-29 – 2026-10-31

Projektägare
Köping Stars Basketförening

Projektledare
Kjell Johansson
0703212045
kjell@kopingstars.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet Rockvariation syftar till att bidra till ungdomars förbättrade psykisk och fysisk hälsa genom gemenskapen kring basket.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
223 437 kronor

Total finansiering
677 083 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Skultuna kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden