Hållplats Hallsta by

Projektet Hållplats Hallsta by syftar till att skapa en mångsidig samlingsplats i Romfartuna. De ideella insatserna är stora och det gemensamma arbetet för bygden är en av hörnstenarna i den samverkan och sociala gemenskap som projektet vill uppnå.

Om projektet

I gamla tider hade Hallsta By ett skjutstillhåll, en ”hållplats” för resande och deras hästar där de kunde få trygghet, vila och mat, men som också utgjorde en mötesplats för social kontakt, informationsutbyte
och glimtar från omvärlden.

I nutid har ortsbor och besökare behov av fungerande kollektivtrafik på landsbygden och vid Hallsta by finns idag en av
busshållplatserna längs riksväg 56 genom Romfartuna. Projektet eftersträvar att människor ska stanna till, besöka oss och delta. Få ny kunskap, nya perspektiv och kontakter. Det har i många år saknat samlingslokaler och aktivitetsytor för medlemmar, boende, föreningar och företag i Romfartuna med omnejd. Utvecklingsviljan för orten finns. Det saknas forum och en gemensam plats för information, kunskap, diskussion, debatt och engagemang. Projektet ska tillgodose behovet av en innehållsrik samlingsplats i bygden för året-runt-bruk, det genom att ta
tillvara den gamla ladugården.

Styrelsen har beslutat att prioritera ansökan om stöd till Romfartuna hembygdsförening som har syfte att:

-öka attraktionskraft, utveckling och samverkan i bygden.
-stimulera boende och vistelse på landsbygden i allmänhet och i Romfartuna i synnerhet.
-att främja de lokala företagen och kulturutövarna.

Romförtuna hembygdsförening är projektägare men samarbetar med lokala företag och fristående fackmän: Tomta Gård, Aros Handelshus AB,
Harakers Bygg AB, Larsson Bygg & Event, Broberget Bergtäkt AB, Lisas Skinnverkstad, Mias Skafferi, Ringar af Mynt m.fl.

 

Om projektet

Projektperiod
2023-10-29 – 2024-08-30

Projektägare
Romfartuna hembygdsförening

Projektledare
Elisabet Sannesjö
070-7587432
elisabet@sannesjo.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats
Youtube

Om projektet

Projektet Hållplats Hallsta by syftar till att skapa en mångsidig samlingsplats i Romfartuna. De ideella insatserna är stora och det gemensamma arbetet för bygden är en av hörnstenarna i den samverkan och sociala gemenskap som projektet vill uppnå.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 280 000 kronor

Total finansiering
1 280 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Skultuna kommun.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden