Styrelsemöte

Beslutsmöte där Lag-styrelsen fattar beslut om att prioritera eller avslå ansökan.

Den 17 September, klockan 16-20, är det dags för LAG-styrelse att göra ett prioriteringsbeslut av inkomna projekt.
Sedan den 25 Augusti (deadline för nya projektansökningar) har projektcoacherna på kontoret sammanställt ansökningarna och skickat de vidare till styrelsen, som på styrelsemötet den 17 September kommer att kontrollera om ansökningarna uppfyller grundvillkoren, samt poängsätta hur projektet uppfyller urvalskriterierna. Styrelsen röstar om att prioritera eller att avslå ansökan. Prioriteras ansökan är den beviljad av styrelsen och skickas därmed vidare till Jordbruksverket för beslut.