Styrelsemöte

Detta styrelsemöte genomförs digitalt via ZOOM.

Digitalt LAG-möte

Detta styrelsemöte genomförs digitalt via ZOOM.