Styrelsemöte

Beslutsmöte Detta är ett styrelsemöte då LAG-styrelsen kan fatta beslut om projektansökningar.

Beslutsmöte

Detta är ett styrelsemöte då LAG-styrelsen fattar beslut om projektansökningar.