Styrelsemöte

Beslutsmöte Detta är verksamhetsperiodens första möte med möjlighet för LAG-styrelsen att fatta beslut om projektansökningar.

Beslutsmöte

Detta är verksamhetsperiodens första möte med möjlighet för LAG-styrelsen att fatta beslut om projektansökningar.