Deadline nya projektansökningar

Den 4 Februari 2024 är sista dagen för att skicka in nya projektansökningar för de stora projektstöden.

Den 4 Februari är sista dagen för att skicka in nya projektansökningar i Jordbruksverkets system. Det här datumet avser de stora projektstöden med ett tak på 1,3 miljoner kronor. Småprojekt upp till 50 000 kronor hanterar vi på Leader Mälardalen löpande.
Efter den 4 Februari sammanställer projektcoacherna de inkomna ansökningarna och skickar till styrelsen, som i sin tur går igenom dessa inför beslutsmötet den 5 Mars där styrelsen väljer att prioritera projektet eller avslå. Om projektet uppfyller grundvillkor och urvalskriterier så går ansökan vidare till Jordbruksverket för det formella beslutet.