Deadline nya projektansökningar

Den 25 Augusti är sista dagen för att skicka in nya projektansökningar för de stora projektstöden.

Den 25 Augusti är sista dagen för att skicka in nya projektansökningar i Jordbruksverkets system. Det här datumet avser de stora projektstöden med ett tak på 1,3 miljoner kronor. Småprojekt upp till 50 000 kronor hanterar vi på Leader Mälardalen löpande.
Efter den 25 Augusti sammanställer projektcoacherna de inkomna ansökningarna och skickar till styrelsen, som i sin tur går igenom dessa inför beslutsmötet den 17 September där styrelsen väljer att prioritera projektet eller avslå. Om projektet uppfyller grundvillkor och urvalskriterier så går ansökan vidare till Jordbruksverket för det formella beslutet.