Årsmöte

Leader Mälardalen genomför årets föreningsstämma digitalt via ZOOM.

Digitalt årsmöte

Leader Mälardalen genomför årets föreningsstämma digitalt via ZOOM.

Handlingar kommer att skickas ut till föreningens medlemmar tillsammans med kallelsen.