easy website builder software

Leader Mälardalen

Tillsammans kan vi utveckla området där vi bor och göra det till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Vill ni vara med? Har ni en idé? Då är Leader något för er!

Lokal utveckling genom samverkan

Leader är en metod för lokal utveckling genom samverkan. Metoden bygger på trepartnerskap - ideell, privat och offentlig sektor i samarbete. Den kännetecknas också av lokala initiativ och lokal förankring, kreativt och innovativt arbetssätt samt långsiktigt hållbar utveckling. Projekt inom Leader finansieras med EU-pengar, svenska statliga pengar och lokala och/eller regionala offentliga pengar.


I Leaderperioden 2014-2020 utgör södra Fellingsbro i Lindesbergs kommun, hela Arboga, Köpings och Hallstahammars kommuner, landsbygden i Västerås och Enköpings kommuner, samt hela Håbo och Upplands-Bro kommuner ett nytt Leaderområde, Leader Mälardalen. 


Den ideella föreningen Leader Mälardalen ska driva Leaderarbetet i området. I föreningens styrelse, LAG (Local Action Group), som ska besluta om projektpengar till Leaderprojekt, finns representanter från ideell, privat och offentlig sektor från områdets åtta kommuner. En strategi för lokal utveckling har tagits fram, där det framgår hur Leader Mälardalen ska bidra till att skapa utveckling i området. 


I strategin finns fyra insatsområden som Leader Mälardalen kommer att arbeta med:

• social inkludering

• lokal utveckling

• entreprenörskap och innovation

• klimat, energi och miljö


Leader Mälardalens preliminära budget är ca 48 miljoner kronor, som ska fördelas till olika projekt i området fram till och med år 2020. Pengarna kommer från Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Socialfonden och från kommunerna i området. 


Leader Mälardalen kan nu ta emot projektansökningar och LAG kan fatta beslut om Leaderprojekt.


Om ni har en projektidé får ni gärna ta kontakt med någon av oss på kansliet, så kan vi diskutera hur er idé kan passa inom Leader och hur ni ska gå tillväga för att ansöka.

”stängt för semester, åter 8 augusti”

Kontakta

Lotta Heimersson, verksamhetsledare
Tel: 070-650 88 68
E-post: lotta@leadermalardalen.se

Mia Lundqvist, verksamhetsledare
Tel: 070-365 75 20
E-post: mia@leadermalardalen.se

GunBritt Sandin, ekonom/administratör
Tel: 070-436 33 94
E-post: gunbritt@leadermalardalen.se

ADRESS
Leader Mälardalen
Brunnby Gård
725 97 Västerås